Årligt VARMEKONTROL-eftersyn af varmecentralens komponenter og drift opgjort på tjekliste med kommentarer.

Kan kombineres med en EnergiOversigt opgjort pr. år efter ejendommens udfyldte journaler.

Ved en optimal drift spares energien og komforten forbedres.

I forbindelse med energikriserne i 1970-1980`erne blev den første lovpligtige ordning fra Energistyrelsen "VarmeKonsulentOrdning" startet.

VKO indebar et årligt kontroleftersyn af komponenterne i varmecentralen foretaget af vor VKO-konsulenter og at ejendommens energiansvarlige førte forbrugs- og driftsjournaler.

Denne ordning var ejendommenes varmemestre glade for og vi har derfor fortsat ordningen på frivillig basis.​

ko