TF Termo-fotografering af VARME- og EL-SPILD

TERMOGRAFERING / TERMOFOTOGRAFERING af komponenter hhv. af bygningsdele

Vi kan termofotografere komponenter i varmecentralen, el-tavler, vinduer m.m., så kuldebroer og utætheder findes - og vise det som et foto.

Vor itc-certificerede ingeniør kan endvidere udføre en grundigere termografering af Jeres ejendom.

Den vil vise alle kuldebroer og utætheder og med den tilhørende rapport har I efterfølgende mulighed for at få tætnet de rigtige steder og spare energi og CO2!