Komfort - Indregulering og Driftsoptimering

Fordeling af varme og brugsvand i hele ejendommen er vigtig for beboernes komfort og udnyttelsen af resurser!

  • Indreguleringen af varmt brugsvand skal være perfekt - så beboere får varmt vand i hanen - også længst ude på strengen - vent ikke på det varme vand - det giver kostbart vandspild.
  • Indregulering af varme- og brugsvandsanlæg er vigtig for at få en ensartet fordeling til beboerne af henholdsvis varmen og brugsvandet.
  • Varme i alle rum i hele lejemålet er vigtigt for beboernes komfort, ellers kommer der fodkulde.
  • Driftsoptimering sikrer at anlægget kører optimalt, så der ikke betales unødige energiudgifter.
  • Mange ejendomme har gamle radiatoranlæg, hvor vedligeholdelsestilstanden på fordelingsanlægget og ved de enkelte radiatorer i lejlighederne er ringe. Fælles for alle vores abonnementsordninger er at de alene omfatter en optimal drift af ejendommens varmecentral.
  • Vi udfører gerne fejlsøgning og udbedring udenfor varmecentralen – og vi har særdeles kvalificerede og effektive medarbejdere til dette, men ydelsen afregnes efter den tid, som vi bruger.
  • Ligeledes rådgiver vi gerne om, hvordan radiatoranlæg kan optimeres eller udskiftes.

Mere varme i lejemålet behøver ikke af få varmeregningen til at stige, hvis afkølingen forbedres og der gives samlet bonus på fjernvarmeregningen :-)

​Vi kan hjælpe Jer!​