KS Kvalitetssikring og EMO-certificering - ISO 9001 maj 2011​

ks

Varmekonsulenterne ApS er blevet Certificeret som EMO-konsulentfirma den 10. maj 2011 af Byggeriets Kvalitetskontrol, her er et lille uddrag af vores nye Håndbogs forord og start:

Håndbogen har til formål

  • Eksternt – dvs. overfor kunder, myndigheder og andre interessenter – at godtgøre, at Varmekonsulenterne ApS har opbygget og implementeret et kvalitetsstyringssystem, der efterlever kravene i DS/EN ISO 9001 med de præciseringer, der fremgår af Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning (og med de tilføjelser, BfBE stiller til medlemsvirksomheder, som udarbejder tilstandsrapporter).
  • Internt at medvirke til at igangsætte og fastholde en proces, hvor kvaliteten af de udførte energimærker og tilstandsrapporter sættes i fokus.

Certificeringens omfang

De processer, der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet, er identiske med de opgaver, der beskrives i Håndbog for Energikonsulenter.

Certificeringen omfatter de aktiviteter, der er knyttet til udarbejdelse af energimærkning af flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger.

DS/EN ISO 9001 Punkt 7.3 Udvikling og konstruktion er undtaget, fordi det ikke er en del af Energistyrelsens krav til energimærkning.

DS/EN ISO 9001 Punkt 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse sker efter retningslinjerne i Energimærkningshåndbogen. Dog er punkt 7.5.2 undtaget, fordi det ikke er en del af BfBEs og Energistyrelsens krav.

DS/EN ISO 9001 Punkt 8.1 Måling, analyse og forbedring, 8.2.1 Kundetilfredshed og 8.2.3 Overvågning og måling af processer. Kvalitetssikringssystemet omfatter måling af kundernes tilfredshed med levering af energimærker. Dette omfatter dog ikke kundetilfredshed med form og indhold af energimærkninger, der er fastlagt ved Energimærkningshåndbogen.

Overvågningen af processer sker i overensstemmelse med Energistyrelsens krav om kvalitetssikring af energimærkninger ved at (10 % af energimærkninger af enfamiliehuse og) 5 % af energimærkninger af flerfamiliehuse gennemgås af en anden konsulent end den, der har udført dem.

DS/EN ISO 9001 Punkt 8.4 Analyse af data.

Ved udarbejdelse af energimærker følger Varmekonsulenterne ApS de særlige krav til kvalitetskontrol, som Energistyrelsen stiller.​