CTS-udstyr og -programmering samt -anvendelse​

Projektering, installering og programmering af TREND CTS-anlæg til komplette varmecentraler og optimering af bestående anlæg - uanset om det gælder fjernvarme (vand hhv. damp), naturgas eller olie.

​Vi er forrest indenfor elektronisk styring af varmecentraler, der giver de helt store besparelser.

Varmekonsulenterne ApS (datterselskabet til Mylliin Energi Consult) er et - TREND Systemhus - hvorunder servicering af Trend anlæg og "automatisk døgn-overvågning" sorterer.

​TREND Control Systems mener: Kun autoriserede TREND Systemhuse kender dit TREND anlæg - se filen: Vogt Dem for efterligninger.

TREND hovedkontoret arrangerer jævnligt CTS-konferencer for byggebranchen og CTS-teknikere.

CTS-Konference 2014. Følg CTS-erfaringer mv.: http://www.trendcontrols.com/da-DK/Sider/ctskonferencen.aspx

CTS-Konference 2016 er ved at blive planlagt.

​I 1987 introducerede vi som de første i Danmark "Den elektroniske varmemester" - dvs. konstant overvågning og kontrol med ejendommens anlæg over Tele- og Internettet - dette er den praktiske Energistyring!

Installering

CTS-anlæg og følere, monteret i varmecentralen, registrerer den aktuelle situation og konstaterer omgående uregelmæssigheder. Disse data sendes til overvågningscentralen, hvorfra man kan justere anlægget til optimal drift, eller sørge for udbedring med fagfolk på stedet. En meget rentabel service, som omkring 100 ejendomme benytter sig af i dag!

Se nogle eksempler på Case-stories.

Programmering - Varmemesterknap - Backup

TREND CTS-anlægget indeholder et EDB-program, der er programmeret specielt til hver ejendoms varmecentral.

Programmering af en Varmemesterknap til brug i varmesæsonens overgangsperioder, se mere Overgangstid og VM-knap

Det er en god foranstaltning at ejendommen sikrer sig ejendommens CTS-program ved udførelsen af en backup, så driften kan fortsætte efter evt. udfald.​

Forhandler nye TREND CTS-anlæg og komponenter

Den helt nye generation, der er web-baseret: IQ3 xcite, kræver blot bredbånd og Internet Explorer.

​Kommunikations-mulighederne har vi vist som et Princip for overvågning.

Et eksempel på en ejendom med web-baseret CTS kan ses på nettet - bed os om et link.

Der kan klikkes mellem de vigtigste temperaturer, reguleringsventiler, vandmålere og Grafer for de sidste 250 timer.

Prøv f.eks. at klikke på:

  • Grafik, vælg Ejendommens navn og se et Principdiagram over varmecentralen eller Måler.
  • Moduler, vælg mellem div. tilgængelige oversigter over målepunkter på anlægget.​

CTS-anlæg for hele ejendommen

CTS-anlæg kan også anvendes til styring i større bygninger med f.eks. ventilation, solafskærmning mv.. Det involverer flere parter i byggeprocessen: Elektriker, VVS-montør, Ventilations-montør og CTS-montør samt efterfølgende CTS-programmering og tegning af skærmbilleder.

Vi giver gerne overslagspris for større anlæg, men det kræver at vi modtager en specificeret beskrivelse med angivelse af det antal punkter, der skal styres og placering samt tegninger (gerne pr. mail).

Se f.eks. info fra TREND: www.trendcontrols.com/da-DK/bmssystem/Sider/default.aspx

CTS-guide: www.plan-c.dk/Modeller-og-vaerktoejer/CTS-guide/ og

Medlemmer af bibs kan anvende CTS-beskrivelse / Bygningsautomatik.

Servicerer og har Reservedele - også til ældre TREND CTS-anlæg

Vi har - eller skaffer - reservedele til ejendomme og VVS-installatører. Forespørsel om - og bestilling af enkelte TREND-dele bedes foretaget pr. mail med relevante oplysninger samt fakturaoplysninger incl. email og telefonnr.

Anvendelse af CTS

Vi har abonnementsaftaler med ejendomme om manuel pasning og CTS-overvågning af varmecentralen samt mulighed for Hosting af overvågningen.​