Afkølingskrav - Bonus eller Straf​

Afkølingsberegning:               MWh x 860  = m³             °C afkølingstemperatur

Beregnes afkølingen hver måned, skal afkølingen være bedst (højest) i kolde perioder, hvor både varme og varmtvandsproduktion er i gang.​


Korrektion for afkøling: BONUS eller STAFGEBYR?

Fjernvarmeværkerne kan have afkølingskrav for den ÅRLIGE afkøling - det kan dreje sig om flere tusind kroner, enten i bonus eller strafgebyr, som fordeles til beboerne via varmeregnskabet hhv. driftsregnskabet!

Se aktuelle årsafkølings-krav og -priser for ejendommens fjernvarmeforsyningsselskab.

 

HOVEDSTADENS FORSYNINGSSELSKAB - HOFOR

Før Københavns Energi (KE) og nu for flere kommuner, der er gået sammen i HOFOR.

DAMP-anlæg har ingen afkølingskrav. Afkølingskrav for FJERNVARME VAND-anlæg.

Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat for hvert år. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader (2015).

 

Gennemsnitligt afkølingspris og -krav kan variere hvert år - Pris XX kr. inkl. moms pr. MWh pr. °C. Afkølingskrav YY°C ±5°C (er neutralt):

Januar 2015: Afkølingskrav 33°C ±5°C, dvs. over 38,1 °C giver Bonus, under 27,9 °C betyder ekstragebyr. Pris 5,30 kr.

Januar 2014: Afkølingskrav 34°C ±5°C, dvs. over 39,1 °C giver Bonus, under 28,9 °C betyder ekstragebyr. Pris 5,88 kr.

På en af HOFORs undersider er der en forklarende tekst om fjernvarme, afkøling, div. link til pjecer samt et videoklip:

http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/spar-pa-varmen-det-betaler-sig/)

FREDERIKSBERG FORSYNING

Afkøling af RETURVAND for fjernvarmevand fra Frederiksberg Forsyning må gennemsnitligt være højst 50°C.

Returvand over 50°C betyder en Ekstraafgift for ejendommen.

Forskellen mellem Fjernvarme Frem og Fjernvarme Retur kaldes afkølingen.

Er din afkøling under kravet er der tale om dårlig afkøling. For hver grad under kravet, tillægges en merpris pr. MWh.

Gennemsnitligt afkølingspris og -krav kan variere hvert år - Pris XX kr. inkl. moms pr. MWh. Afkølingskrav mindst YY°C (er neutralt):

Januar 2015: Afkølingskrav mindst 29°C. Ekstraafgift Pris 5,31 kr.

Januar 2014: Afkølingskrav mindst 31°C. Ekstraafgift Pris 5,31 kr.

På en af FF's undersider er der en foklarende tekst: http://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=2261

ANDRE FORSYNINGSSELSKABER

Kravene kan variere meget, se på ejendommens fjernvarmeafregning og på forsyningsselskabets hjemmeside.​


Forbedring af afkølingen

En driftsoptimering giver en forbedret afkøling og komfort, derfor kan udgiften til vores rådgivning, optimerings-tiltag og investering i komponenter betale sig!

Mange kunder oplever problemer med at afkøle fjernvarmen tilstrækkeligt i ældre anlæg.

Vores opgave som jeres energi-rådgiver, er at hjælpe med at opnå en tilstrækkelig god afkøling uden at skulle ombygge mere end nødvendigt på det eksisterende anlæg.

Der kan være nogle overordnede grunde til at afkølingen forringes, se vort notat: Forbedret afkøling​