Afkølingskrav - Bonus eller Straf​

Afkølingsberegning:               MWh x 860 / m³  =  °C afkølingstemperatur


Korrektion for afkøling: BONUS eller STAFGEBYR?

Fjernvarmeværkerne har afkølingskrav for den ÅRLIGE afkøling - det kan dreje sig om flere tusind kroner, enten i bonus eller strafgebyr, som fordeles til beboerne via varmeregnskabet hhv. driftsregnskabet!

Se aktuelle årsafkølings-krav og -priser for ejendommens fjernvarmeforsyningsselskab.

 

HOVEDSTADENS FORSYNINGSSELSKAB - HOFOR

https://www.hofor.dk/privat/fjernvarme/

Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat for hvert år. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader (2022).

FREDERIKSBERG FORSYNING

Returen for fjernvarmevand fra Frederiksberg Forsyning må gennemsnitligt være højst 50°C.

Returvand over 50°C betyder en Ekstraafgift for ejendommen.

Forskellen mellem Fjernvarme Frem og Fjernvarme Retur kaldes afkølingen.

Er din afkøling under kravet er der tale om dårlig afkøling. For hver grad under kravet, tillægges en merpris pr. MWh.

På en af FF's undersider er der en foklarende tekst: http://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=2261

ANDRE FORSYNINGSSELSKABER

Kravene kan variere meget, se på ejendommens fjernvarmeafregning og på forsyningsselskabets hjemmeside.​


Forbedring af afkølingen

En driftsoptimering giver en forbedret afkøling og komfort, derfor kan udgiften til vores rådgivning, optimerings-tiltag og investering i komponenter betale sig!

Mange kunder oplever problemer med at afkøle fjernvarmen tilstrækkeligt i ældre anlæg.

Vores opgave som jeres energi-rådgiver, er at hjælpe med at opnå en tilstrækkelig god afkøling uden at skulle ombygge mere end nødvendigt på det eksisterende anlæg.

Der kan være nogle overordnede grunde til at afkølingen forringes, se vort notat: Forbedret afkøling​