Varmesæson / Fyringssæson - Perioden og Graddage / Udetemperatur​

VARMESÆSON / FYRINGSSÆSON - Perioden i flg. Teknologisk Institut​

Fyringssæsonen påbegyndes om efteråret, når den udvendige døgnmiddeltemperatur kommer ned på 12°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn og ophører om foråret når den når op på 10°C eller derover i mindst 3 sammenhængende døgn - dvs. der tælles graddage.

Hvad er GRADDAGE? se: http://www.teknologisk.dk/graddage/hvad-er-graddage/492,3'
Følg TI`s offentlige sol-korrigerede graddageantal for fyringssæson pr. måned: http://www.teknologisk.dk/graddage/pressemeddelelse/492
TI registrerer også skygge-graddage, der registreres gennem hele året og anvendes til EMO energimærkning.

Vi bruger skygge-graddagene i energistyringsoversigterne og har brugt dem som rettesnor for, hvornår udetemperaturen er høj nok til at vi kan forsvare at Sommerlukke varmeanlæggene ved vores runderinger. Vores erfaringer gennem mange år viser at CTS-anlæg er den bedste styring af varmen - både sommer og vinter.

Den officielle fyringssæson regnes i Danmark at gå fra 1. oktober til 30. april.
I praksis regnes fyringssæsonen fra den 15. september til den 15. maj.
Klimaændringerne ser dog ud til at ændre perioden i nogle år - enten forlænges eller forkortes fyringssæsonen.


Overgangsperioderne - efterår og forår

Fremløbstemperaturen skal styres af udeføleren (lovbefalet).

Varmesæsonens perioder med lun og svingende udetemperatur betyder at varmeanlæggets automatik regulerer fremløbstemperaturen.

Derfor føles rør og radiator kun lunken ('kold'), når udetemperaturen er lun ('høj').

Tjek temperaturen på jeres eget rumtermometer og sørg for at alle radiatorer i lejemålet er åbne, så kulde-træk undgås.

Kulde kan også komme fra vindpåvirkningen, især ved utætte vinduer og langs fodpaneler.

Hvis ejendommen har valgt at vi monterer en VINDFØLER til CTS-anlægget, bliver fremløbstemperaturen også reguleret efter vindpåvirkningen.

Undersøgelser viser at der kun er vindstille i Danmark i 14 dage om året!

Spørg os om mulighed og pris.​