Hvis der etableres et effektivt samspil mellem indregulering, styreteknik, overvågning og varmemesterfunktion kan vi sammen reducere den årlige CO2-udledning fra etageejendomme i Danmark

​3 forudsætninger for energibesparelse i varmecentralen, hvor frugterne hænger lavt​

  • Kompetent varmemester / ansvarlig bestyrelse
  • Indreguleret anlæg og opdateret styringsteknik
  • Løbende overvågning og kompetent indgriben ved afvigelse

​Desuden er samspillet mellem varmemester, teknik og overvågning afgørende. Selv den bedste varmemester kan kun nå det optimale, hvis anlægget er trimmet og han har mulighed for løbende overvågning. Og selv med den bedste styringsteknik og det bedst indreguleret anlæg kan der kun nås en optimal drift, hvis anlægget overvåges løbende og der gribes kompetent ind ved afvigelser.

​Et middel til at opnå dette - er et CTS-anlæg.

​10 % besparelse på anlæg i god drift

Resultatet er på anlæg der tilsyneladende kører fornuftigt og levere acceptabel komfort. Ved en nærmere analyse kan der dog selv på sådanne anlæg opnås mindst 10 % energibesparelser uden at det går ud over komforten. CTS anlægget vil sikre korrekt indregulering og optimal styring og der med den højest mulige komfort.

​Tjent hjem på 1-2 år

Beregning viser, at der i gennemsnit kan spares over 10 % energi til brugsvand og opvarmning. Dette og dog uden der fortages investeringer i efterisolering, nye vinduer og andre bygningsmæssige forbedringer. Denne besparelse kan opnås alene ved CTS styring, indregulering og sikring af optimal løbende drift. Investeringen og omkostningerne til optimering af løbende drift, er meget beskedne og vil være tjent hjem på 1-2 år eller hurtigere.

​Fordele både for ejendommen og beboere

  • Beboere får økonomisk fordel allerede efter 2 år
  • Bestyrelsen og ejendommen får en grønnere profil
  • Energibesparelserne giver en økonomisk forbedring i alle fremtidige år
  • Overblik og tryghed omkring det årlige og månedlige energiforbrug
  • Mulighed for yderligere optimeringer​

Printvenlig fil hentes her: CTS-styring reducerer CO2-udledning​