Aftale om årligt besøg i varmecentralen​

Aflæsning af målere og kontrol af drift​

Energimåleraflæsninger pr. måned er grundlag for energistyringer ....​

Aftale om pasning af varmecentralen​

 Aftale om pasning - manuelt og elektronisk - samt evt. Hosting af styringen​

Aftale om rensning af varmtvandsbeholder og brugsvands-varmeveksler​