Der er et hav af CO2 og kr. at spare ... for os alle!

Vores største ambition er at sikre en bæredygtig udvikling. For os handler det om at passe på jorden. Derfor anvender vi altid bæredygtighedsbegrebet i vores forretning. Det sker bl.a. ved at vi kører rundt til kunder i egne hybrid-firmabiler. 

Desuden er vores fornemmeste opgave at mindske energispild fra tekniske anlæg samt at reducere varmetab fra bygninger. På den måde bidrager vi til et mindsket CO2-udslip, og vi gør vores kunder gladere. Dét er i sig selv bæredygtighed, der er værd at kæmpe for.

Det har altid været vores vigtigste opgave at hjælpe med til at spare på ressourcerne. Derfor deltager vi i kampagner for natur-, klima- og energibesparelser og sponsorater.

wwf

Vi støtter WWF

Vi støtter WWF med et årligt virksomhedssponsorat

s

SLUK LYSET

Vi bakker op om den årlige SLUK LYSET kampagne

s

Sommerluk

Vi har altid opfordret til at SOMMERLUKKE for varmen - vi vælger at gøre det automatisk via CTS-anlæg på de etage-ejendomme, der har abonnement på CTS-overvågning hos os.

fn

FNs Klimakonference 2009 i Danmark

Vi støttede kampagnen ifm. FNs Klimakonference 2009 i Danmark: Det Store Klimaår og Burning Panda.
Vi iværksatte vores PUMPEKAMPAGNE til interesserede, der vil være med til at vise omtanke og tage medansvar for vor klode:

SPAR ENERGI, SPAR CO2 og NEDO2-UDSLIP i ejendommens varmecentral.
 

Vi vil gerne opfordre alle til at støtte den slags kampagner og selv være med til at spare på energien og ressourcerne til gavn for klimaet og miljøet - og dermed os selv og vore efterfølgere!