Bonus eller strafgebyr på fjernvarmeregningen?​

Driftsoptimering, Energioptimering og Vedligeholdelse giver Energibesparelser​

Stigende energipriser og grønne afgifter viser sig tydeligt på beboernes årlige varmeopgørelse.

Besparelser er som regel opnået ved isolering og montering af termostatventiler.

Men de helt store besparelser ligger typisk i varmecentralen!

Uanset om man er tilsluttet fjernvarmenettet, benytter naturgas eller olie, er der store besparelser at hente når anlægget bliver toptrimmet (optimeret), eller ved konvertering til anden energikilde.

Der forskes konstant i at nedbringe energitabene.

De nyeste kedler, varmevekslere og varmtvandsbeholdere etc., kombineret med elektronisk styring og overvågning - automatik/CTS - kan i mange tilfælde reducere udgifterne til varme og varmt vand med helt op til 40%!

Siden 1984 har vi kunnet glæde beboerne i ca. 500 ejendomme med besparelser på varmeregningen med mellem 10 og 40% !

Vi kan forbedre driften i varmecentralen og spare ejendommen for unødige udgifter - vi tjener udgiften til vores eget honorar hjem igen!

Vi kender problemerne og løsningerne. Jo hurtigere vi er i gang, desto flere penge er der sparet!​


Varmecentralen

En besigtigelse af den enkelte varmecentral giver altid en dialog, der dokumenterer eventuelle forslag til bedre og stabil drift, styring af økonomien og komfort for beboerne samt mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

Vi stiller os naturligvis til disposition for yderligere oplysninger - og åbner gerne dørene for demonstration af vor CTS-kunnen her på adressen.

Kontakt os! Send os meget gerne en mail med jeres egne kontaktoplysninger og ejendommens adresse samt jeres problem.​