HVORFOR Energistyring?

Næsten al energi- og varmeproduktion sker ved forbrænding af fossile brændstoffer, ved disse processer belastes vort miljø voldsomt ved udledning af skadelige stoffer til det fri.

På grundlag af Brundtland-rapporten og de efterfølgende internationale debatter om skader på vort miljø, har Folketinget vedtaget handlingsplanen "Energi 2000" og senest i 2006 om den nye Energimærke ordning EMO.

Målsætningen med denne handlingsplan er, at sikre en markant reduktion i energi- og varmeproduktionens skadelige påvirkning af miljøet, reduktionen skal være mindst 20% inden år 2005, og 50% inden for 30-50 år.​

dfth

​HVAD er Energistyring ?

Energistyring er en simpel metode til:​

  • At få et overblik over sit forbrug af varme og evt. vand og elektricitet.
  • At fastholde opnåede besparelser.
  • At få en viden om hvornår det kan betale sig at investere i besparende foranstaltninger.
  • At få lavest mulige udgifter til varme, vand og elektricitet.
  • At følge afkølingen over anlægget, så straftariffen i tide kan undgås.
  • At få et bedre indeklima.
  • At skåne vort miljø mest muligt.

HVORDAN - HVILKEN metode ?

  • GD energistyring med Graddageprognose, tjek af forbrug og afkøling, dokumenteret på grafer efter månedens (ES) hhv. års registrerede graddage (EO) - i forb. med VC-abonnement?
  • VP energistyring med Vejrprognose, regulering af fremløbstemperaturen efter de faktiske vejrforhold - i forb. med VC-abonnement?