Profil og Baggrund

Vi har erfaring siden 1985 og har hjulpet ca. 1000 ejendomme med hhv. energirådgivning og styring af driften med bygningsautomatik.

For at sikre firmaets fortsatte beståen er der gennemført generationsskifte i 2014.

Noter vores adresseændring 2015.


Jobs og Arbejdsområder

Vi forhandler og servicerer bygningsautomatik, primært TREND CTS-anlæg.

Vi kan optimere varmeanlæggets drift og beboernes varmekomfort - via loggerundersøgelse og med abonnementsaftaler for pasning af varmecentralen.

Vi holder øje med varmeforbruget og afkølingen i forb. med abonnementsaftalen - med månedlige aflæsninger og udfærdigelse af energistyring.

Vi gør ejendommen opmærksom på vedligeholdelse af komponenter for varme- og varmtvandsanlæg også med rensningsaftaler - så tilkalkning og bakterievækst undgås.

Vi hjælper via vore faste abonnementsaftaler større ejendomme med at spare på energiressourcerne - vand, varme og CO2-udslip - samt de løbende udgifter.

Vi arbejder primært i København og Omegn samt på Frederiksberg - men hjælper også kunder længere væk.


Natur og Klima - Energi og CO2 - Kampagner

Vi følger, støtter og sponserer: Natur- og energi-kampagner Globalt og Lokalt:

Zoo, WWF, Sluk Lyset, Sommerluk mm.