Konvertering af Kedelanlæg og Fjernvarmeanlæg​

Fjernvarmeanlæg: Damp -> Vand

Har ejendommen fjernvarme med damp - en dampcentral? Udnyt gratisvarmen fra kondensatets høje tem

peratur på ejendommens dampanlæg.

En mindre investering for ejendommen, der hurtigt betaler sig hjem og kan genanvendes når fjernvarmevandet kommer til ejendommens område.

Vi har projekteret ændring af varmecentraler og hjulpet ejendomme på Frederiksberg, Østerbro og i indre by.

 

Fremtidssikring af Damp-varmecentraler​

A. Eksisterende Varmecentral med fjernvarme DAMP

Ulemper

 • Større risiko for legionella og andre bakterier.
 • Dårlig udnyttelse af gratisvarmen.
 • Stort strømforbrug, mange pumper.
 • Store vedligeholdelsesomkostninger til beholderrensninger og elektrolyseanoder.
 • Stort varmetab (stor overflade)
 • Varmtvandsbeholder er uegnet til fjernvarmevand (dårlig afkøling, den dag dampen nedlægges).

B. Ændret Varmecentral med fjernvarme-DAMP kan Fremtidssikres til fjernvarme-VAND

Fordele

 • Mikroskopisk risiko for legionella og andre bakterier.
 • Optimal udnyttelse af gratisvarmen, der tjenes penge (mens man venter på fjernvarmevandet, inden dampen nedlægges).
 • Færre pumper, mindre strømforbrug.
 • Minimale vedligeholdelsesomkostninger.
 • Minimalt varmetab (lille overflade).
 • Stor grad af genanvendelse af komponenter, når dampen nedlægges og erstattes af vand.

C. Fremtidig Varmecentral med fjernvarme VAND

Fordele:

 • Brugsvandsvekslere og pumper samt automatik genanvendes.
 • Optimal afkøling af fjernvarmen, der opnås bonus for god afkøling.
 • Eneste udskiftning er dampvekslerne.​

Fjernvarme: Vandanlæg - Optimering

Optimer varmecentralen, afkøl fjernvarmevandet og få bonus på flere tusinde kroner hvert år.

Løsning B kan anvendes for fjernvarme-vandanlæg.

​Vi hjælper Jer med at få besparelsen!​


Kedelanlæg: Olie & Gas - Optimering eller Konvertering til Fjernvarme

Kedelanlæg med enten olie eller gas kan også forbedre driftsøkonomien.

Vi har hjulpet ejendomme til besparelser.​