Projektering af Varmecentraler - Nye hhv. Renovering og Konvertering

Vi er rådgivende ingeniører og projekterer løsninger, der er tilpasset ejendommens behov og som giver jer energibesparelser - også fremover.​

Spørg os INDEN I accepterer billige standardløsninger, f.eks. ved KONVERTERING af fjernvarme DAMP til fjernvarme hedt VAND!

 • Projektering af komplette VARMECENTRALER - nye og eksisterende anlæg.
 • Projektering af varmecentral ved konvertering fra OLIEKEDEL til NATURGASKEDEL.
 • Projektering af varmecentral ved konvertering fra KEDELANLÆG med olie eller naturgas til FJERNVARME.
 • Projektering af varmecentral ved konvertering fra fjernvarme DAMPANLÆG til VANDANLÆG med afkølingskvrav - inden aftale med varmeforsyningen!
 • Vi er forrest indenfor elektronisk styring af varmecentraler med CTS, der giver de helt store besparelser.
 • Eksisterende varmecentraler driftsoptimeres for opnåelse af maximal driftsøkonomi og komfort.
 • Varmecentralerne kan overvåges via TREND CTS-anlæg 24 timer i døgnet - enten på ejendommen eller via vores Hovedcentral.​

Varmeanlæg

Mange ejendomme har gamle radiatoranlæg, hvor vedligeholdelsestilstanden på fordelingsanlægget (1- eller 2-strenget) og ved de enkelte radiatorer i lejlighederne er ringe. 1-strengede anlæg er svære at indregulere og/ eller radiatorer kan være placeret inde i rummene (hvor kakkelovnen var placeret, da ejendommen blev bygget). Begge dele giver en dårlig komfort.

Fælles for alle vores abonnementsordninger er at de alene omfatter en optimal drift af ejendommens varmecentral.

Vi udfører dog gerne fejlsøgning og udbedring udenfor varmecentralen – og vi har særdeles kvalificerede og effektive medarbejdere til dette, ydelsen afregnes efter den tid vi bruger.

Ligeledes rådgiver vi gerne om, hvordan radiatoranlæg kan optimeres eller udskiftes.

 • Nye varmeanlæg projekteres og tilbud indhentes, tilsyn med arbejdet.
 • Eksisterende varmeanlæg optimeres.
 • Varmeanlæg skal være korrekt dimensioneret for optimal drift og økonomi.
 • Indregulering skal være perfekt - så ingen af beboerne fryser.​

Brugsvandsanlæg​

 • Nye brugsvandsinstallationer projekteres og optimeres.
 • Eksist. brugsvandsinstallationer, gen-projekteres, renoveres og optimeres.
 • Varmtvandsanlæg skal være korrekt dimensioneret for maximal drift og økonomi samt forebyggelse af bakterieforekomster - legionella.
 • Varmtvandsproduktionen skal svare til det nøjagtige behov og have den korrekte temperatur og samtidig fungere som en del af afkølingen af fjernvarmevandet.
 • Brugsvandsrør og ikke mindst Faldstammer kan tære og skal udskiftes - måske skal rørføringen og de tilhørende installationer renoveres ved samme anledning.
 • Udsyring for at bibeholde ydeevnen, se gode energi råd.​

Indregulering​

 • Indreguleringen af varmt brugsvand skal være perfekt - så beboere får varmt vand i hanen - også længst ude på strengen - vent ikke på det varme vand - det giver kostbart vandspild.
 • Indregulering af varme- og brugsvandsanlæg er vigtig for at få en ensartet fordeling til beboerne af henholdsvis varmen og brugsvandet.​