Ejendommen anbefales at udarbejde forbrugs- og driftsjournaler for varme, fælles-el og vand pr. måned

Siden energikrisen i 1970erne og de forskellige energi-ordninger har det været et krav og en anbefaling at ejendommens energiansvarlige (bestyrelsesmedlem eller varmemester) førte Forbrugs- og Drifts-journaler ved hvert månedsskift for løbende tjek af måler-fremdrift og komponenters indstillinger, både i små og store ejendomme, bolig- og erhvervsejendomme.

Journalerne bruges til at vurdere driftsforholdene og forbrugene i ejendommen og forhåbentligt hjælpe med til at spare på energien. Ved korrekt føring kan der foretages beregninger af forbrug, afkøling m.v. pr. måned i forhold til den respektive måneds graddageantal og års-afregningerne kan tjekkes.

Journalerne skal foreligge ved Energikonsulentens gennemgang og bruges til hans videre arbejde, når den næste Energimærkning skal foretages.

Ejendommens journaler for hvert år skal derfor OPBEVARES på ejendommen for at kunne sammenligne fra år til år.

Evt. kan I (kunder) indsende en kopi eller fax/mail med journalerne fra den afsluttede sæson til os, når den sidste aflæsning er ført ind.

Vi behandler dog ikke tallene, medmindre vi har en aftale f.eks. en årlig VKO-aftale.

Aflæsningerne anvendes også til Energistyring af varmeforbrug ved indgåelse af en af vore aftaler.

I energi-ordningerne anvises der ikke hvor ejendommen skal få disse journaler fra, men som service til ejendommen kan I hente vore udgaver af Forbrugs- og Driftsjournaler u.b., brug menuen.

Journaler

Ejendommen kan bruge egne journaler eller anvende vor udgave.

Ejendommen kan hente MEC-skemaer - der er relevante for jeres anlægstype - i Word-format, gemme dem på egen PC og udfylde dem med EJENDOMSOPLYSNINGERNE, ENERGIANSVARLIG, og ÅR, Måler-nr. Kolonne-nr. m.v. inden print og manuel udfyldning.

MEC-skemaer kan også hentes som pdf-filer, de er kun til print og manuel udfyldning.

Hvis ejendommen hellere vil anvende den type vi anvendte for nogle år siden, ligger de som pdf-filer nederst (ældre udgaver).

Udfyldelse

Journalerne udfyldes af ejendommens energiansvarlige (medarbejder/ bestyrelsesmedlem).

Det er vigtigt at journalerne bliver ført - så tæt som muligt på - den sidste dag i måneden for at sammenholde beregningen med månedens graddage.

Start med af overføre aflæsning fra 31.12. året før og fortsæt ca. 31.01. osv. Aflæsningerne noteres ud for den måned, som forbruget gælder (f.eks. 2/9 = forbruget for august måned).

Mod et vederlag (1-2 timer) kan vor tekniker instruere den energiansvarlige i udfyldelse af journalerne.

Hvis ejendommen ikke selv har mulighed for at føre journalerne og tilse varmecentralen bliver det udført af vor tekniker ved indgåelse af vor PASnings- hhv. EVO-aftale.​