Brugsvandsanlæg - Temperatur og Tryk

Problemer med temperatur og tryk på det varme vand, se Problemer med det varme vand.

  • Svingende vandtemparatur
  • Kortslutning mellem koldt og varmt vand, se mere
  • Indregulering og vedligeholdelse
  • Gamle tilstoppede vandrør

Sodavandsmetoden - en afkalkning med CO2 - kulsyre

Ejendommens varme brugsvandsanlæg kan renses for kalk ved hjælp af ’SODAVANDSMETODEN’​

Metoden er ikke så kendt. Blandt de første anlæg der blev renset, var Ørnegården i København NV.

Det skete i 1990erne og rensningen blev nøje gennemtestet og dokumenteret.

I al sin enkelhed går metoden ud på at tilsætte anlægget luftarten CO² , også kaldt kulsyre.

Den opløser kalken og danner kalciumkarbonat, der er ganske uskadeligt.

Sodavandsmetoden er helt uden konkurrence, den er langt billigere end andre metoder, mere skånsom, og kan foretages uden at der skal lukkes for det varme vand, som kan benyttes mens processen står på.

Det eneste der kræves er, at anlægget er forsynet med et elektrolytisk, eller et katalytisk vandbehandlingsanlæg, hvilket er meget almindeligt i dag. Anlægget sørger for, at der afsættes et beskyttelseslag på de rengjorte metaloverflader i rørene, varmevekslerne og varmtvandsbeholderne.

Kulsyren tilsættes returvandet til varmtvandsbeholderen ved hjælp af en doseringsventil før pumpen. Kulsyren sænker pH-værdien og når værdierne for fremløbsvandet og returvandet er ens, indikerer det, at brugsvandsanlægget er renset for kalk.

Det tager normalt 7-10 uger – alt afhængig af tilkalkningen og størrelsen, at få renset hele anlægget grundigt. Systemet ”passer sig selv” og CO² flaskerne udskiftes 1-2 gange om ugen.

Rensning ved hjælp af ”Sodavandsmetoden” / Kulsyre/ CO2-udsyring foretages af fagfolk fra BWT - HOH Dansk Elektrolyse, og metoden er godkendt af Miljøstyrelsen.

Der er en lang række fordele, såvel hygiejniske, økonomiske som driftsmæssige, forbundet med at holde anlægget kalkfrit:

  • Ingen tryktab p.g.a. tilkalkede rør, der giver problemer med vandtilførsel på de yderste strenge!
  • Minimum pumpekapacitet –og dermed energibesparelse!
  • Besparelser til udskiftning af rør i utide!
  • Ingen udgifter til separat rensning af varmtvandsbeholder eller varmtvandsveksler!
  • Lettere indregulering af anlæg !
  • Vandrette stikledninger renses også –derfor opnås bedre fordeling til de yderste strenge.

​Dertil kommer den lille sidegevinst, at kulsyren fjerner slam, der er grobund for kim og bakterier.

Derfor er der intet at betænke sig på. Sodavandsmetoden er effektiv, billig og den bedste forsikring for et problemløst brugsvandsanlæg.

Kontakt os for yderligere oplysninger.​