ER Energirapport er vores mini-udgave af det officielle Energimærke - en opdateret Energistatus for ejendommen

Vi har sammen med Københavns Kommune udviklet og anvendt denne form for et mini-energimærke på en række ejendomme - og kalder den en Energirapport (internt forkortet ER).

I forbindelse med projekt ”Klima-karré” har vi udført en del Energirapporter for Københavns Kommune, som ekstern konsulent og som støtte for deres indsats.

Det er denne ydelse vi nu tilbyder til vore øvrige kunder.

Energirapporten er en enkel, billig og overskuelig måde, hvorpå man kan kortlægge ejendommens potentiale for energibesparelser. Konceptet udtrækker de ting som vi (på baggrund af mange udførte Energimærkninger) ved er vigtigst for foreningen (og udelader alle de tunge/bekostelige lovpligtige beregninger og indberetninger).

Prisen er 4.000 kr. plus moms (i Hovedstadsområdet).

Energirapporten omfatter:

  • En vurdering af ejendommens energirelevante dokumenter
  • En gennemgang på stedet med 1 repræsentant for ejendommen
  • En overskuelig afrapportering af muligheder og gode råd

Der er nu op til 10 år imellem de officielle regelmæssige energimærkninger. Alene af denne grund vil det for mange ejendomme/ foreninger være særdeles fornuftigt, at få udarbejdet en frivillig Energirapport.

Se et eksempel på en ER energirapport​


Se mere om vore forskellige typer af energi- og andet rådgivning samt Gode energi råd​