RENS Rensning og Udsyring af beholdere og vekslere

Varmtvandsbeholder/ Brugsvands-varmeveksler/ Varmevekslere

Rent VAND bliver dyrere og dyrere. Det skyldes såvel stigende vand afledningsafgifter, som statsafgifter.

Nedenstående tal illustrerer tydeligt hvor meget vand der spildes ved almindeligt forekommende vandspild.

​Derfor er det vigtigt at opmuntre ejendommens beboere til at blive ”hensynsfulde brugere” – det er jo i sidste ende dem selv, der betaler for spildet.

Ejendommen kan føre Forbrugsjournaler over det månedlige vandforbrug, se menupunkt.

​Vandspild

 • Langsomt dryp, en dråbe pr. sekund - ca. 7.000 liter årligt
 • Hurtigt dryp fra vandhanen - ca. 30.000 liter årligt
 • Løber konstant - ca. 100.000 liter årligt
 • WC der løber, så det kan ses - ca. 200.000 liter årligt

​Gode vand-vaner

 • Vask ikke op, eller rens grøntsager under rindende vand -brug en balje!
 • Fyld vaske- og opvaskemaskine helt før start.
 • Luk for vandet mens du børster tænder!
 • Tag brusebad i stedet for karbad!
 • Luk for bruser under indsæbning og hårvask!
 • Vask bil med spand og børste.
 • Vand have med vandkande. Plænevanding er forbudt i de fleste kommuner.
 • Få skiftet pakninger i løbende haner el. toilet!

Varmtvandstemperatur, se Vedligeholdelse i Varmecentralen og råd fra Serum Instituttet om Legionella​


Vandspilds-registrering

Hvordan?

A. Øjebliksbillede:

For at konstatere hvor stort et vandspild ejendommen har, opsættes måleudstyr der registrerer natforbruget over en periode.

Herefter udarbejdes en rapport og en analyse over hvad det koster at spare - såvel kort - som langsigtet.

Fra udskiftning af pakninger, installation af vandbesparende armaturer, til opsætning af toiletsystemer med reduceret vandmængde.​

B. Løbende kontrol:

Vandspilds-overvågning kan kombineres med en alarm via CTS-anlæg sammen med overvågningen af varmecentralen, hvis vandmåleren er forberedt til pulsregistrering.

HOFOR

HOFORs vandspareråd, se foldere - også på flere sprog: www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vandspareraad/

Forbindelse fra HOFORs målere til CTS-anlægget, se mere om metoden og priser: www.hofor.dk - Bestilling af forsynometer CTS fra maaler​